קרבות אש פלגה 788 אל"מ יהודה בן-צור

0

שנת 1966 ערך "פלגה 788" ו"חילוץ ספינת המשמר בכנרת"

ערך אל"מ יהודה בן-צור
פלגה 788 – תקריות אש 1966-67

תקרית אש ב- 7 במרץ 1966
מבוסס על מסמך מה- 8.3.66
בשעה 10.53 נפתחה אש ממסעודיה על סירת דייג, שהייתה במרחק 50 מ' מהחוף. נמ"כ, שהיה במקום, השיב אש ממרחק של כ- 300 מ'. חילופי האש נמשכו עד 11.05. סירת הדייג נפגעה וגם "בנמ"כ הייתה פגיעה אחת. הסירה נחלצה, אך השאירה רשתות, שהוצאו רק לאחר חשיכה. לא היו נפגעים ולמחרת היום נמשכה עבודת הדייג ללא הפרעה.

תקרית הנמ"כים בליל 14-15 אוג' 1966

מבוסס על "דו"ח ראשוני מה- 15.8":
לפנות בוקר 15 לאוג' – נמ"כ בסיור תצפית מדרום לצפון לאורך החוף המזרחי, עם חוליה של יח' 269 [האזנה].
150330 – הנמ"כ באזור כפר עקב. "עקב… טעות ניווט… עלה על שרטון…כ- 800 מ' מצפון לכפר ".
04.45 – דווח לאג"מ/מבצעים.
05.25 – דווח על "הוצאת נמ"כ [נוסף] לחילוץ". הוראת אג"מ "לח"א להיות בכוננות לחילוץ".
בהגיע הנמ"כ השני לאזור, נפתחת אש נק"ל על הנמ"כים.
05.40 – דווח על 2 פצועים קל.
05.55 – "2 מיסטרים לטיסה נמוכה מעל לחוף המזרחי…".
06.00 – דווח על חדירת מים לנמ"כ שעלה על השרטון.
06.25 – דווח שנמ"כ החילוץ נפגע מפגז תול"ר ונק"ל.
06.35 – טיפול בהשגת 3 סירות אזרחיות לסיוע בחילוץ הנמ"כ. "סירת דייג השתתפה בחילוץ האנשים [הפצועים ?] מהנמ"כים".
07.00 – דווח "ש-2 הפצועים פונו לביה"ח "פוריה"… באמבולנס הימי. פצוע קל נשאר במקום. שמות הפצועים: טור' הרוסמן [הופמן] מאיר – פציעה בחזה. סג"מ אוגלס [אבלס] משה – פציעה במצח. מפקד יח' 788 [יוחנן יוסף, 'הנזי'] – פציעה ברגל".
07.15 – "נמסר לח"א… להעביר פקח אווירי לגנוסר…".
08.00 – "נמסר לח"א… להעביר הליקופטר… לח"י, להעברת משאבות… מחיפה לכנרת".
08.40 – דווח "שהסורים הגישו תלונה ב- 07.15 על התקרית בה הנמ"כים פתחו באש..".
09.10 – דווח "ש-4 מטוסי מיג 21 (או 17) תקפו את הנמ"כים. מיג 21 נפל לכנרת כתוצאה מיריות נ.מ. של הנמ"כים".
09.15 – "…מיג 21 הופל… מעל שייך מסכין.
09.17 – "הסורים ממשיכים לירות לעבר הנמ"כים".
10.02 – 4 ווטורים תקפו מטרות סביב מסעודיה.
10.15 – דווח שהאש נפסקה.

מבוסס על "פרטי התקרית" מתוך "דוח"מ מה- 16.8":
"ביום ב' 15.8 שעה 03.30… הנמ"כ עלה על שרטון… כ- 800 מ' צפונית לכפר עקב וכ- 50 מ' מערבית לחוף"
ב- 04.00 נשלחו "האמבולנס הימי" ונמ"כ נוסף לחילוץ.
ב- 04.54, בהגיעם למקום נפתחה עליהם אש מהמוצבים בכפר עקב ומסעודיה. בחילופי האש שהתפתחו, נפצעו 2 מצוות הנמ"כ שעלה על השרטון.
לאחר זמן קצר, נורו 2 פגזי תול"ר לעבר הנמ"כים. אחד מהם פגע בנמ"כ שעל השרטון.
ב- 06.10 הופעלו 2 מטוסי מיסטר בטיסה נמוכה "לצורך התראת המוצבים הסורים".
"הנמ"כ ניסה מידי פעם לחלץ את הנמ"כ מהשרטון וכתוצאה מהמשך חילופי היריות נפצע איש צוות נוסף. " [הנזי ? גלאובך צל"ש ?]
ב- 07.00 "הועברו 2 פצועים עם "האמבולנס הימי" לביה"ח "פוריה".
סמוך ל- 09.00 תקפו 4 מטוסי מיג 17 את הנמ"כים, כאשר 2 מיג 21 מאבטחים אותם. הנמ"כים נפגעו. בנמ"כ החילוץ יצא תותח 20 מ"מ מכלל פעולה ומפקד הפלגה נפגע. ביעף נוסף על נמ"כ החילוץ נורה המטוס ע"י 3 מק"בים "והמטוס נפל לכנרת ליד שני הנמ"כים".
ב- "09.05 הוזנקו 4 מטוסי מירז'… ב-09.11 הופל מיג 21 מעל שייך מסכין".
מאחר והאש לעבר הנמ"כים החלה שנית, הופעלו ב- 09.30 4 מטוסי ווטור על מסעודיה.

ספינת משמר בקרבת החוף, ספינת משמר שניה עם סירת דייג מנסות לחלץ. כל אנשי הצוותים מחיל הים אך ללא מדים

נסיון לחילוץ נחתת המשמר התקועה

נסיון לחילוץ נחתת המשמר התקועה

אירועים מרכזיים בניסיון החילוץ:
151545 – סירות אזרחיות הגיעו לסייע בחילוץ בליווי נציג האו"מ.
17.20 – האמבולנס הימי טבע.
17.30 – "סוסיתא" עלתה על שרטון (וירדה ממנו לאחר 3 שעות).
ב- 160330 – הופסקו פעולות החילוץ ונדחו לאור היום.

תקציר על מעורבות ועש"נ (ועדת שביתת הנשק):
150550– דווח ראשוני לאו"מ.
06.15 – "…שדר ליו"ר ועש"נ… בקשה… לאפשר חילוץ" שקט.
07.30 – נבדקה אפשרות נוכחות משקיפי או"מ בעת החילוץ.
07.37 – הוגשה תלונה ע"י ישראל.
07.40 – "…דרישה רשמית… לנוכחות משקיפים בחילוץ.
07.42 – נתקבלה התלונה הסורית שהוגשה ב- 07.15 .
07.50 – האו"מ מאשר נוכחות משקיפים בשני הצדדים. הסורים ביקשו לא להתחיל בחילוץ לפני גמר חקירה בצד הסורי, שתיערך ב- 09.00.
09.48 – הוגשה תלונה על תקיפת הנמ"כים ע"י המטוסים הסורים.
10.00 – האו"מ מציע הפסקת אש ב- 10.30.
10.15 – ניתנה תשובה ישראלית חיובית להפסקת אש, אך טרם ניתן אישור סורי.
12.10 – הוגשה תלונה סורית על התקפת 4 מטוסי מירז' על מסעודיה.
13.35 – הסורים הסכימו להפסיק האש.

המשך מעורבות ועש"נ לאחר התקרית:
151715 – הגיע שדר סורי בדבר הסכמתם לאפשר חילוץ הנמ"כ ובתמורה לאפשר להם חילוץ המטוס.
ב- 160840 פנה יו"ר הועדה שנית.
0900 – היו"ר הורה למשקיפים לא להשתתף בחילוץ הנמ"כ, שנקבע לשעה 10.00.
10.12 – ישראל הודיעה שהמיג יימשה על ידה ויימסר עם גוית הטייס לידי הסורים.
11.55 – היו"ר שאל האם ישראל תהיה מוכנה למסור את המטוס והגויה בחוף המזרחי.
12.31 – ישראל השיבה כי הגויה תימסר בגשר בנות-יעקב.
12.45 – הסורים השיבו שהם מסכימים לחילוץ בתנאי שהגויה תימסר בחוף המזרחי.
17.50 – היו"ר עורר בעיות טכניות בקשר להעברה בגשר בנות-יעקב.
18.35 – ישראל הודיעה ליו"ר כי קיימות 2 אפשרויות, אחת בגשר והשנייה בחוף מול מקום נפילת המטוס. ב-
21.15 – אישר היו"ר ונקבע שחילוץ הנמ"כ יתבצע למחרת ב- 17 אוג' שעה 06.00.

ב- 170800 – היו"ר הודיע שהסורים נסוגו מעמדתם ומאז נמשכים המגעים. גנרל בול נכנס לתמונה ומבקש סבלנות.
20 אוג' – גנרל בול בדמשק מבקש שישראל לא תפעל בצורה חד-צדדית. בקשתו נענתה בחיוב [יש לזכור שבלילה הקודם נכשל ניסיון חילוץ המטוס (אקווריום 2).
21 אוג' – שיחותיו של גנרל בול בדמשק לא נשאו פרי והוא העביר את הנושא למזכירות או"מ בניו-יורק. ישראל השיבה בכתב שהיא מסכימה להמתין יומיים.
23 אוג' – גנרל בול מסר שהציע לסורים הצעה לחילוץ הנמ"כ בנוכחות משקיפי או"מ. 11.00 – ישראל הסכימה לא להוציא את המיג מהמים.

אמנון בן-ציון (בגבו) מדווח ליצחק רבין, שלמה אראל, דוד אלעזר ועזר וייצמן

יצחק רבין,  עזר וייצמן, דוד אלעזר, שושלמה אראל בסירה מקבלים הסבר מאמנון בן ציון על מצב הנחתת המשמר התקועה

יצחק רבין, עזר וייצמן, דוד אלעזר, שושלמה אראל בסירה מקבלים הסבר מאמנון בן ציון על מצב הנחתת המשמר התקועה

כולם על הכוונת של הצלף הסורי שצילם את התמונה. החלטה למסור את החילוץ לקצין הנדסה פיקוד צפון.
24 אוג'
10.00 – גנרל בול נפגש עם שר הביטחון.
ב- 11.00 הוא הודיע על הסכמת הסורים לחילוץ הנמ"כ בנוכחות משקיפי או"מ, בתנאי שהנמ"כים לא ישתתפו.
ישראל הסכימה וביצעה את החילוץ ב- 25-26 לאוג' 1966.
ב- 26.8 הגיעה מח' חה"נ "לעזרה בחילוץ". [למעשה לא עברה את גנוסר]
261830 – "הנמ"כ ירד מהשרטון ונגרר לגנוסר".

תוצאות התקרית:
כוחותינו – 4 פצועים קל: רס"ן יוחנן יוסף, מפקד הפלגה. סג"מ אלבס משה, שמש יוסף והופמן מאיר. נמ"כ פגוע וסירת האמבולנס שטבעה בעת ניסיונות החילוץ.
האויב – הרוגים: 4 (מהם 2 חיילים) באזור מסעודיה ו- 2 טייסים (1 על בטוח). מיג 17 ו- 21 שהופלו.

להלן האירועים המרכזיים מסיום התקרית ב- 15 עד 25 לאוג' 1966:
15-16 אוג' – ניסיונות לחילוץ הנמ"כ בסיוע סירות אזרחיות, בנוכחות נציגי ועש"נ ואו"מ.
16-17 – מגעים עם האו"מ בעניין חילוץ הנמ"כ ומטוס המיג.
ליל 17-18 – איתור המטוס והטייס בכנרת. "המבצע, "אקווריום" 1, הסתיים בהבאת מספר חלקים מהמטוס".
18-19 – נמשכו המגעים עם האו"מ.
ליל 19-20 – "מבצע "אקווריום" 2 לא צלח, "כתוצאה מתקלה בביצוע".
21-23 – הועבר נמ"כ נוסף לכנרת. הכנות לחילוץ.
בליל 23-24 – ניסיון חילוץ הנמ"כ, בחיפוי ח"א, טנקים וארטילריה (מבצע "תיבת נוח" 1), "נגמר ללא חילוץ… כתוצאה מקשיים טכניים" ("עם ניסיון הגרירה הסתבר שתוף הגרירה לא מתאים"). .
בליל 24-25 – תוך כדי תנועה לחילוץ נוסף ("תיבת נוח" 2), נדחה הביצוע לשעות הבוקר.
25 אוג' 07.00 – הוחל בחילוץ הנמ"כ בנוכחות משקיפי או"מ.

מבצעי אקווריום.

ב- 170600 אוג' 1966 התקבל שדר מהאו"מ שהסורים מתנים חילוץ הנמ"כ בהסכמת ישראל להוצאת המיג בכנרת ע"י הסורים. מטרת המבצע הייתה לאתר את המטוס והטייס ולהביאם לחוף המערבי, ע"מ שישמשו כקלף בהמשך המו"מ עם הסורים. הבצוע הוטל על צוללנים משייטת 13 בסיוע פלגה 788. ח"א הועמד בכוננות להנרה, תקיפת מוצבים והליקופטר עם צוות רפואי.

שיטת הבצוע: אבטחת אזור הפעולה ע"י 2 נמ"כים, אחד מואר במרחק 700 מ' מערבית לנמ"כ שעל השרטון ולידו 3 סירות גומי והשני במרחק 300 מ' צפונה ממנו בהאפלה, עם אמצעי א"א ולידו 2 סירות אם. הצוללנים אמורים היו להתקרב בסירה עד לטווח 400 מהחוף ובשחייה עד לעומק 1.2 מ' ומשם לבצע סריקה בצלילה בגזרה של 300 מי צפונה מהנמ"כ שעל השרטון.

מס' 1 ליל 17-18 אוג' 1966: המבצע בוצע ללא תקלות. המטוס אותר כ- 150 מ' מצפון לנמ"כ (כ- 150 מ' מהחוף). הצוללנים הצליחו להביא עמם חלק מכנף וחלק מגלגלי המטוס.

מס 2 ליל 19-20 אוג': שיטת הביצוע במתכונת של מס' 1. תוצאות – בשלבי הכניסה והיציאה מהמים נפתחה על הצוללנים אש מהמוצב שמול הנמ"כ שעל השרטון. הצוללנים איתרו חלק מהחרטום, אך איבדו אותו בהמשך. "במקומו" הם מצאו חלק מהזנב, אך חבל הקשירה נקרע והם חזרו כלעומת שבאו.

הערה- איתור תת מימי היה החלק הקשה במבצע וזאת עשו כוחות ש-13 בהצלחה. כאשר התפנו בבהילות מהים השאירו חבל קשור למטוס וצף על פני המים. הדבר הקל על הסורים למשות את תא הטייס ולחלץ את הגופה. מכאן גם סבלנותם לאפשר את חילוץ ספינת המשמר. אלי רהב

ספינת דיג בשיטת "סקלבה" למים עמוקים. עם סירות הלוקסים

ספינות דייג שסייעו בחילוץ

ספינות דייג שסייעו בחילוץ

תקרית אש ב- 14 לינואר 1967
מבוסס על דו"ח מה- 15.1
ביום שבת 14.1 שעה 18.15 נפתחה אש מק"בים ומקלעי 14.5 מנוקייב לעבר 2 סקלבות של עין גב שהיו בטווח 60-100 מ' מהחוף ונמ"כ, שהיה בטווח 1,000 מ' (יתכן שנורה גם פגז תול"ר או טנק). חילופי האש נמשכו עד 18.50. נמ"כ נוסף ובעקבותיו "האמבולנס הימי", יצאו לאזור. מ- 18.50 עד 19.20 חילץ האמבולנס 2 סירות לוקס עם דייגים ולאחר מכן עד 150030 חולצו 2 סירות לוקס. משלב זה עד הבוקר המשיך אחד הנמ"כים לסייר בטווח 500 מ' מהחוף. צריכת תחמושת: 330 פגזי 20 מ"מ, 1,000 קליעי 0.5 ו- 60 כדורי מקלעון. הוגשה תלונה לועש"נ, אך לא נדרשה חקירה.

תקרית אש ב- 15 לינואר 1967
מבוסס על דו"ח מה- 15.1
ביום א' 15.1 שעה 12.10 נפתחה אש מקלעים ותול"ר מנוקייב לעבר אחד הנמ"כים, שהיה בטווח 1,000 מ'. נמ"כ שני היה בטווח 1,500 מ'. הושבה אש וחילופי הירי נמשכו כ- 3 דק'. צריכת תחמושת: 300 קליעי 0.5 ו- 30 פגזי 20 מ"מ. הוגשה תלונה לועש"נ, אך לא נדרשה חקירה.

ספינות המשמר המשיכו לסייר מול החוף עד שחרור רמת הגולן במלחמת ששת הימים.

בדק את הדו"חות וערך סא"ל יהודה בן-צור
הערות אלי רהב

שתף.

אודות המחבר

השאר תגובה

כל הזכויות שמורות 2015-2024 © | תנאי שימוש | פרטיות