מבצע אבק דרכים – סוגיית עתוי ההתרעה 29 במאי 1990

2

2 ביולי 2017

מבצע אבק דרכים – סוגיית עתוי ההתרעה 29 במאי 1990

הקדמהאלי רהב

הערך מבצע אבק דרכים נכתב בויקיפדיה באוגוסט 2016 בהסתמך על חוברת מדור היסטוריה מספטמבר 1991 ושיחות עם חלק מהמשתתפים. הייתה זו מתקפה שהושקעו בה מאמצים רבים.  הופעת הרבה סירות, חמושות בנשק רב ומהירות יותר מכלי השיט של חיל הים הייתה מסוכנת מאוד. הסריקות והתשאול שערכו ספינות חיל הים הרתיעו את המחבלים בשלב הביצוע שהרחיקו מאוד את נקודת הורדת הסירות מהאנייה. לא היה מספיק דלק לביצוע.

הטיעון כנגד – בחודש אפריל  ש.ז. קיבלתי תכתובת מקצין חיל הים במיל ששירת במד"ן באותה תקופה. הטיעונים שהעלה היו שני מוטיבים:

  • חיל הים נכשל בסיכול מתקפת המחבלים.
  • המודיעין הימי הכוונה שהוא עצמו הוציא התרעה בכתב בצהרי יום 29 במאי אשר הוצגה לפיקוד חיל הים אך לא נעשה בעקבותיה תגבור כוחות.

לאור זאת לדעת אותו קצין היה מקום לעדכן את הערך בויקיפדיה.  לאחר בדיקה ראשונית לא מצאתי מקום לשינוי ואף ציינתי זאת בדף השיחה של הערך. התכתובת האלקטרונית נמשכה. היזם ציין שיפנה למפקד חיל הים הנוכחי אשר עם כל הכבוד אין לו מעמד מיוחד בערך בויקיפדיה שארע הרבה לפני זמנו.

כנראה ביזמת אותו קצין נמצא מישהו שנרשם לצורך כך כמשתמש בויקיפדיה ושינה מהותית את ערך ללא ציון מקורות. שינויים מהותיים בלא התייעצות עם הכותב הראשון, במקרה זה אני, אינם דרך הפעולה הראויה בויקיפדיה. עימותי עריכה קורים לפרקים ובדרך כלל הערך משתפר.

ביקשתי מיוזם השינויים שבינתיים הסתבר לי שהיה ראש המדור אחראי על התרעות פח"ע והשקיע רבות במהלך האירוע, לסכם את עמדתו על מנת להציב אותה באתר לצורך קבלת תגובות  חברים וכדי שיהיה לנו בסיס להתייחסות ,  אך נעניתי בשלילה על כן הכנתי הקדמה זאת.

סיכול המתקפה – את ההצלחה יכול כל אחד שישים בצד את החלומות והשאיפות לשפוט לפי התוצאות: ישראלים לא נפגעו, המחבלים לא הגיעו למצב של הפעלת הנשק,  כל התוקפים  נתפסו וחלקם נהרגו, שיתוף פעולה מוצלח בין כוחות שונים. נתפלל שזה יהיה גורל כל המתקפות שמכינים לנו המחבלים הזדים למיניהם.

לגבי עיתוי ההתרעה ביקשתי התייחסות מפקדים שהשתתפו בפעילות. מ: מפקד חיל הים מיכה רם, מפקד ישי דרור אלוני,  וחזי משיטה שהיה ממלא מקום ראש מחלקת מבצעים. קיבלתי  תשובה החלטית זהה שלא הייתה התרעה מוקדמת הממקדת את ההתרחשות לאותו לילה   אלי רהב

סירת מחבלים עם רקטות ותותח 20 מ"מ דו קני על החוף בנמל אשדוד

סירת מחבלים עם רקטות ותותח 20 מ"מ דו קני על החוף בנמל אשדוד

התייחסות המודיעין הימי   בין השאר  ביקשתי משלמה גואטה ,שהיה אז רמ"ח מחקר במודיעין הימי במהלך האירוע, להתייחס לסוגית ההתרעה שהופצה בצהרי 29 מאי 90  וכן לסוגיית "חידוד ההתרעה" שבאחד מהחומרים התיעודיים נכתב שהיא כביכול ניתנה בתאריך 29/1600. אל"מ שלמה גואטהרמ"ח מחקר דאז  התייחס בצורה מדויקת למכלול סוגיית ההתרעה ב-29 מאי והחידוד לה ולהלן דבריו:

אתחיל מהתשובה לשאלה הקלה. לחלוטין לא ניתן "חידוד להתרעה" בשעה 29/1600. הנתון הזה שגוי מיסודו ונובע מ"טעות סופר" באותו חומר תיעודי שהוא נכתב כביכול. אגע בכך בהמשך דברי כשאתייחס לאותה "משיכה בשרוול" ביחס להתרעה שאכן נעשתה בשעה מאוחרת יותר. אתמקד כעת במכלול ההתרחשויות וההחלטות בתחום המודיעיני במהלך ה-29 מאי.

ראשית, הייתה זו יממה שהיוותה ציון דרך משמעותי במהלך שלב ההתארגנות וההכנות לפיגוע הראווה –התארגנות והכנות מאוד ממושכות וממוקדות מאז פברואר 1990 (מעל 4 חודשים). מאז תחילת הדרך שקדה מחלקת מחקר ובמסגרתה ענף פח"ע ומדור התרעת פח"ע על הבניית תמונת המודיעין "הבסיסית" על עצם הכוונה, סטטוס האמונים וההכנות וכמו גם המתווה המתוכנן לפיגוע הגדול העומד להתרחש. בתאריך 27 מאי התגבשה הערכת מודיעין "המצבית" לפיה חוליית הפיגוע יצאה או עומדת לצאת לדרכה לפני או אחרי הצהריים של ה-27 מאי.

חלק מהמחבלים בתמונת ניצחון מוקדמת מאי 1990

חלק מהמחבלים בתמונת ניצחון מוקדמת מאי 1990

אשר על כן , גורמי המודיעין שהיו מופקדים על מתן ההערכה, הן מקרב המודיעין הימי והן מקרב זירת טרור באמ"ן , קבלו החלטה בשעות לפנה"צ של ה-29 מאי לפרסם בכתב התרעת פח"ע לפיה הפיגוע המתוכנן הגיע ל"בשלות" לקראת מימוש. 2 הגורמים העריכו באופן זהה כי ההאונייה עם חבורת המחבלים יצאה לדרכה במהלך ה-27 מאי.

במהלך הערכות מצב שהתקיימו במהלך ה-29 מאי, העריך המודיעין הימי כי יציאת "החבורה" הינה ממרחב טריפולי שבלוב לכן מיקד בהערכתו את "חלון זמן" של ההגעה לאזורנו לא לפני יממת החג (30 מאי) כך נאמרו הדברים בהערכת מצב במחלקת מבצעים חיל הים וגם בהערכת מצב בשעות אחה"צ המוקדמות בפני ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, שבה הופעתי כנציג המודיעין הימי. שוב ביטאתי בפורום זה את הנחת העבודה שהיציאה של  "החבורה " הייתה ממרחב טריפולי.

באשר לדברים שנאמרו באותו יום בפורום הערכת מצב אצל רמי"ם ואצל מח"י, אינני יכול למסור עדות משום שלא השתתפתי בהם.

באשר לאותו "חידוד התרעה" בשעה 29/1600 כביכול לפיו המודיעין מעריך כי הפיגוע רלוונטי לאותו לילה הרי כפי שציינתי לעיל הנתון של השעה 1600 שגוי מיסודות ובאופן ודאי משקף "טעות סופר". לא יתכן כי בשעה 1600 הוצאנו חידוד התרעה. בשעה זו עדיין החזקנו בדעה כי הפיגוע רלוונטי ליום המחרת.

בסביבות השעה 1700 או קצת יותר , ירדתי למטה לתדרך באופן אישי את קצין התורן שלנו. לשמחתי היה זה סרן ניר פרס (ז"ל לימים אל"ם)- לשמחתי משום שהבחור היה בעברו בעל רקע מחקרי בתחום פח"ע ימי. תדרכתי אותו ביסודיות ובקשתי ממנו לעדכן אותי על כול התפתחות גם אם הוא בספק. "אם יש לך ספק אין ספק". ו

לקראת השעה 22:00 הוזעקתי על ידי הקצין התורן במד"ן ניר פרס. במגבלות הטלפון הסביר לי בקווים כלליים במה מדובר וחיזקתי את ידיו שאכן האזעקה שלו במקומה! ביקשתי ממנו לעדכן טלפונית את ראש מד"ן (תא"ל אפל) ולהודיע לו כי שלמה בדרך על מנת להעריך את המצב ושיהיה בהיכון להקפצה גם הוא (יש לזכור כי בתקופה ההיא לא היו אמצעי תקשורת סלולריים כמקובל כיום ) מיד נחפזתי לצאת מהבית.  נניח שלקח לי 20 דקות להגיע מאזור מגוריי לקריה. מיד כשהגעתי עיינתי במהירות בחומר.  לקח לי עוד כ-20 או 30 דקות לנתח את הדברים לגבש לעצמי תובנות קונקרטיות ,שוחחתי עם קולגות לרבות שיחת תיאום  עם תורן זירת טרור באמ"ן

הוריתי את קצין התורן  לעדכן את רמד"ן ולהודיעו כי שלמה ממליץ על הגעתו המידית  למפקדה מאחר והוא צופה להתכנסות מיוחדת של הערכת מצב בראשות מח"י.

להערכתי לקראת 2300  ניגשתי  לחלון שהפריד בין גשר מדן לגשר יש"י. ביקשתי שיביאו אלי מידית את מפקד תורן. היה זה רס"ן אברהמי  סרולביץ. אמרתי לו "שים לב אני מכריז כעת על תפנית בהערכה על מועד הביצוע של אבק דרכים. עד עתה הערכנו שזה רלוונטי החל ממחר. כעת אני קובע חד משמעית שזה רלוונטי החל מהלילה. נא הזעק  את מי שצריך."  במקביל ניסחתי עדכון מודיעין בדרגת דחיפות בזק לכל הצי בים התיכון.  להערכתי פעולה זו התבצעה סביב בין 2300 ל-2400.

תפנית ולא חידוד – לאקט זה שננקט  בחצות 29/30 לא הייתי קורא מבחינה מתודולוגית  "חידוד התרעה" אלא תפנית בהערכת המודיעין מבחינת "חלון הזמן" המעודכן למימוש ההתרעה. בעקבות המסר החד משמעי והנמרץ שהעברתי למפקד התורן, נראה לי שהוא התחיל לעדכן טלפונית מפקדים בבתיהם. בעקבות העדכון הטלפוני למפקדים קיבל סרולוביץ הנחיות מידיות מבחינת מערך הבט"ש.

כשמח"י הגיע למפקדה , להערכתי סביב חצות , עלינו אליו ללשכה להערכת מצב  מיוחדת שנמשכה עד 0100 לפחות אם לא יותר. בהערכת מצב זו נטלו חלק מפקדים נוספים מסגל המטה כמו גם מפקדי זירת  בסיס חיפה  בפורום זה נדרשתי להסביר את פשר השינוי במועד.

כאופציה ראשונה העליתי את חלופת מתווה "אבק דרכים" תוך שאני מעלה אפשרות שחסר לנו חלק בפאזל. או שהיציאה הייתה במועד מוקדם יותר  מתאריך 27 מאי או שמרחב היציאה היה מזרחית יותר. בדיעבד התברר כי הכוח עלה על אניית האם במרחב בנגאזי ולא במרחב טריפולי.

בהכירי את "המודוס אופרנדי" גם של ארגון חש"פ וגם של מדינת הטרור לוב- העליתי אופציה נוספת שאולי מתווה הפיגוע (הלילה) זה פגיעה באמצעות סירות נשק, באניית נוסעים עם ישראלים, המשייטת במרחב יוון/אטליה.  העמדתי אופציה זו בסבירות נמוכה יותר בהשוואה למתווה המוערך של  "אבק דרכים"

הערה: לצערי אינני יכול לשחזר את הזמנים באופן מדויק משום שניסיון ממושך שלי לאתר את חוברת תחקיר המודיעין הימי לאירוע עדיין לא צלח.

שלמה גואטה

 התייחסות תא"ל מיל רפי אפל ראש מספן המודיעין בעת הארוע

9 ביולי 2017

ידידיי שלמה ואלי, קראתי בעיון את הקישור והדיווחים.
מצטרף לצערו של שלמה על שלא נמצאה חוברת התחקיר של מד"ן (תעלומה בפני עצמה(  שהייתה בוודאי מאששת את כל אשר נכתב ע"י שלמה.
באותו שבוע, הייתי בהשתלמות נספחים לקראת יציאתי לארה"ב ועל כן מעט מרוחק מההתרחשויות השוטפות אך עודכנתי במתרחש.
התאור של שלמה נראה לי מדוייק מאד ותואם את אשר זכור לי מרגע שעודכנתי לראשונה על המידע החדש שהגיע והביא לתפנית בהערכת מועד הביצוע.
הכוחות המבצעיים של ח"י הורגלו ע"י מד"ן לקבל את "ידיעת הזהב" שהייתה מביאה לחסכון בשעות ים ובמאמצי הפעלה מרובים וכן מונעת הפתעות.
הפעם לא הייתה בידינו "ידיעת זהב" כזו ולכן הצד המבצעי היה חייב "לכסות" על פערי המודיעין – דבר שנעשה בהצלחה רבה.

בדיעבד הסתבר שבארוע המדובר הייתה סוג של "ידיעת הזהב"  שלא הועברה למד"ן ח"י, ועל כן נוצרה הטעות בחיזוי מועד הגעתם של הזדים.
אני מסכים עם דבריו של אלי, שלמרות אי הדיוקים בתחזית והתפנית ברגע האחרון האירוע הסתיים בהצלחה מרובה, והתוצאה מדברת בעד עצמה!
בברכה,   רפי אפל

—-

דברי סא"ל מיל אריה ברק – ראש מדור פח"ע במד"ן ים בעת הארוע –  8 בינואר 2019

תשומת לבך למסמך המצורף אשר נמסר לשלמה גואטה כבר בשנת 2017 ע"י שי שמש ממדור היסטוריה בחיל הים.

מדובר במסמך מקורי ורשמי המתעד את דפי ההיסטוריה של חיל הים. כלומר – לשלמה גואטה הייתה אסמכתא רשמית בידו , די זמן , כדי לתקן (לו חפץ היה בכך) את הטעון תיקון באתר "משמר המורשת הימית – סוגיית ההתרעה" , אשר אתה כותב ,עורך ,ואחראי לאמיתות הדברים הכתובים בו.  ואני מתכוון למילים הבאות שכתב גואטה :  "גורמי המודיעין שהיו מופקדים על מתן ההערכה, הן מקרב המודיעין הימי והן מקרב זירת טרור באמ"ן , קבלו החלטה בשעות לפנה"צ של ה-29 מאי לפרסם בכתב התרעת פח"ע לפיה הפיגוע המתוכנן הגיע ל"בשלות" לקראת מימוש". אני מדגיש : "הגיע לבשלות"

אני מתנגד נמרצות שהמילים "הגיע לבשלות" תהיינה קשורות למשהו שאני כתבתי בתחום ההתרעה בחיל הים. הייתי קמ"ן – לא טבח ! בכל שנותיי במודיעין ידעתי שבתחום ההתרעה יש רק שתי מילים : "התארגנות" או "התרעה" , ולא שום "מכבסת מילים" אחרת , דוגמת "הגיע לבשלות".

תגזיר מפרסום מדור היסטוריה

תגזיר מפרסום מדור היסטוריה

ובכן : על בסיס מסמך מקורי זה של מדור היסטוריה , בו כתוב מפורשות מילה במילה : "בתאריך 29 במאי , ערב חג השבועות, בשעה 11:59 הייתה הערכת מד"ן כי הפיגוע הגיע לשלב של מימוש בטווח הזמן המיידי" . אני מדגיש את המילה המיידי  עלי אני עומד שתהיה כתובה בצמוד למילה "התרעה".

לפיכך , אני מבקש לתקן את ערך "אבק דרכים" בויקיפדיה ואת האמור באתר "משמר המורשת הימית". אותי מעניינת רק עובדה אחת עליה אעמוד לכל אורך הדרך , ורק משפט אחד עליו אלחם כל עוד נשמה באפי , והוא:

מדור פח"ע התרעה במודיעין הימי , בתיאום עם זירת טרור באמ"ן מחקר, פרסמו ביום 29 במאי ערב חג השבועות 1990 , בשעות לפנה"צ , התרעת פח"ע לפיה פיגוע "אבק דרכים" הגיע לשלב מימוש בטווח הזמן המיידי".

אריה ברק

אריה ברק

ממש כך , ללא כחל וסרק וללא תיקון או  שינוי או כיבוס של אות אחת ממנו . אחרי כתיבתו – יכול כל מי שחפץ בכך , להסביר , לכתוב , לתרץ , לכבס וכ"ו ככל אשר ימצא לנכון. ברור שדבריו עשויים לשמש להצבת מראה מול הפנים – כפי שהיה עד כה.

סא"ל מיל' אריה ברק

 

 

 

 

 

שתף.

אודות המחבר

2 תגובות

  1. רני הגבוה ב

    תיקון טעות, סירות המירוץ היו חמושות בתותח 23 מ"מ דו קני בחרטום, תוצרת ברה"מ ולא תותח 20 מ"מ כמו שצוין בתמונה.

    הכותב, לוחם ימי לשעבר בשיטת 3.

  2. גואטה שלמה ב

    אריה ברק הנכבד, מישהו היפנה את תשומת לבי לתגובה האחרונה שלך מינואר 2019. למקרא תגובתך דיי התלבטתי אם בכלל להגיב לניסוח המגמתי שלך. האמן לי אני מכיר את כל הניירת בעל פה. גם ביליתי מספר ימים בארכיון צה"ל על מנת להתרענן בחומר. אינני חוזר אפילו בפסיק ממסמך שלי על סוגיית ההתרעה. קצת מוזרים לי ההתפתלויות שלך מתוקף היותך קצין ים לשעבר. אכן ברישא של הערכת המצב בצהרי 29 מאי הדגשנו כי ההתרעה הגיעה לשלב של "בשלות לקראת מימוש". אתה השתתפת בהערכת מצב זו כנציג המחלקה שלי . אולם שים לב לסיפא של אותה הערכת מצב שאתה ושיקולך עמך אינך מציין את החלק השני של הערכת המצב. בחלק השני נכתב שהחבורה יצאה לפני או אחרי הצהריים של ה-27 מאי. אגב, גם בניסוחי ההתרעה שאתה ניסחת מופיעה ההערכה שהיציאה הינה מטריפולי. אז יואיל נא כבודו להסביר: אם היציאה היתה בתאריך 27 אמי ממערב לוב, כיצד ניתן היה להעריך שהמימוש יהיה ב-29 אחה"צ. האם 2 ימי הפלגה מספיקים היו להגיע לנקודת ההורדה? הרי ההערכה שלנו (כולל המדור שלך!!!!) גרמו לנו לשגות ולהעריך שההגעה לנקודת ההורדה תהיה בתאריך ה- 30 מאי. אז בבקשה תול קורה מנגד עיניך ואל תדהדר בנוצות שאתה לא ראוי להן. אתה ראוי לנוצות אחרים אבל לא לנוצה הנוגעת לתחזית העיתוי. רוצה עוד להזכיר לך שבפגישה שהתקיימה אצלי לפני הערכת המצב של הצהרים, אני התעקשתי שתצא התרעה באותו יום 29 מאי ולא למחרת 30 מאי משום שרציתי להוציאה לפני החג ולא אחרי החג. היה מישהו בחדר אצלי שלא אציין את שמו מפאת כבודו שהסתייג מהוצאת ההתרעה באותו צהרי 29. אני כפיתי עליו להוציא. למזלנו באותו ערב היה לנו קצין תורן דרוך ועירני ששמו ניר פרס ז"ל. בשעות הערב המאוחרות הוא חש שדבר מה מתבשל. הזעיק אותי וכעבור זמן קצר דרכנו את כל חיל הים בים התיכון. קיבלתי החלטת פיקוד שיש תפנית בהתרעה והיא רלוונטית בטווח הזמן המיידי. וכך היה. חבל שאתה ממשיך לדוש ולהעלות רשו -מונים שנוחים לך. אצלי הכול מתועד כולל ניירת מארכיון צה"ל. חבל אני מכבד אותך ואל תגרום לי להמשיך להתנצח בנושא זה.

השאר תגובה

כל הזכויות שמורות 2015-2024 © | תנאי שימוש | פרטיות