ועדת וינוגרד – המערכה בלבנון 2006 – תגזיר חיל הים

1

ועדת וינוגרד לבדיקת ארועי המערכה בלבנון 2006

 דין וחשבון סופי  ינואר 2008

תגזיר: פרק תשיעי – זרועות תומכי לחימה ומבצעים מיוחדים ע' 332 -335

חיל הים(9)

 כללי

פרופ אליהו וינוגרד יו"ר הועדה

פרופ אליהו וינוגרד יו"ר הועדה

32 חיל הים מושתת על כוחות סדירים. כתוצאה מכך הוא נדרש, יכול ועומד בכוננות, והפעלתו הנה יחסית מהירה מאוד. בפרק זה התמקדנו בשני נושאים שהיו כרוכים זה בזה: הראשון – מרכיב הפעילות העיקרי של חיל הים במלחמת לבנון השנייה – ביצוע הסגר הימי וטווחי הפעולה של כלי השיט של חיל הים. השני- הפגיעה באח"י "חנית" ב-14 ביולי 2006 ,שהיה הכישלון החמור של חיל הים במלחמה. ראינו בשני נושאים אלה השתקפות של טיב פעולות חיל הים בכללותו ואירועים מכוננים, לכן לא עסקנו בתיאור מקיף ומפורט של פעולות חיל הים במלחמה

. 33עם זאת, נזכיר בתמצית כי מעבר לסגר הימי, שנמשך 58 יום, השתלב חיל הים בלחימה במספר תחומים.

34 הפגיעה באח"י "חנית" הייתה אירוע מכונן, שחייב תשומת לב מיוחדת, כהמחשה לכישלון מבצעי חמור.

35  קביעותינו בפרק זה התבססו על עדות מפקד חיל הים בפנינו, על חומר שהוא הכין עבורנו, על סטנוגרמות של דיוני המטכ"ל, על תחקיר מבצעי מפורט של אירוע ה״חנית״ (10) ועל תחקירי חיל הים האחרים.

הסגר הימי

השופטת רות גביזון חברה בויעדה

השופטת רות גביזון חברה בויעדה

36 הסגר הימי הוטל מ-13 ביולי ועד 8 בספטמבר. (11)

37 פקודת אב "מגן הארץ כחול" שהוצאה ופורסמה ע"י מפקדת חיל הים בדצמבר 2002 קבעה את המשימה המעודכנת של חיל הים: . המשימה – "כוחות חיל הים ישיגו עליונות ימית בלבנון, יבצעו סגר ימי בלבנון ויפגעו ביעדים…" . בפקודה הוגדר ונקבע טווח התקרבות סטי"ל לחוף

38 השיטה בה פעלו כלי השיט של חיל הים נקבעה בפקודה ובפקודות המשלימות שלה החל מ-13 ביולי 2006(12)  בפקודה, ובפקודות המשלימות, נקבע כי :

א כלי שיט במרחב ובתנועה אל נמלי לבנון תעוכב תנועתם, והם יתבקשו לעזוב את האזור. כלי שיט בתנועה מנמלי לבנון יתבקשו לחזור אל הנמל.

ב עיכוב אוניה במידה ולא תענה לקשר – עפ"י הפקודה הנ"ל. (13)

נציין כי בפקודות אלה לא הייתה התייחסות לסוגיית טווח ההפעלה של הכוח הימי מהחוף הלבנוני

39במהלך הסגר הימי תושאלו כ-2000 כלי שיט, מתוכם: 241 כלי שיט צבאיים, 190 כלי שיט אזרחיים ו-7 אניות סוחר, שאושר להם להיכנס לנמלים בלבנון (הם הביאו ציוד לכוחות או"ם ותרופות). סה"כ עוכבו 42 כלי שיט. החל מ- 16 באוגוסט ועד סיום הסגר נכנסו לנמלי לבנון 11 מיכליות, אשר הביאו דלק. (14)

40 תוצאות הסגר: בעקבות הכרזת איזור סגור בלבנון, נמנעו אוניות מלהגיע, מחירי הביטוח הימי הוכפלו, פעילות הדיג כמעט נפסקה כליל. הסגר פגע קשות בכלכלה הלבנונית (15) למרות זאת, קשה להצביע על תרומה ישירה של הסגר לתוצאות המלחמה בכללותה.

הפגיעה באח"י "חנית"

אח"י חנית נכנסת לבסיס אשדודו למחרת הפגיעה 15 ביולי 2006

אח"י חנית נכנסת לבסיס אשדודו למחרת הפגיעה 15 ביולי 2006

41ב-14 ביולי 2006 פטרלה אח"י "חנית", ספינת הפיקוד של כוח הסגר, בטווח 8 מייל מבירות. (16)  נוסיף ונציין כי:

א בשעות הבוקר בוצעה הערכת מודיעין במטה חיל הים. קצין בכיר ממספן מודיעין העלה אפשרות שחזבאללה מצויד בטילי חוף-ים איראניים והציע לפרסם אמירה כזו לחיל הים. אמירה זו נשללה ולא הופצה.

ב זמן קצר אחרי צאתה לפעילות המבצעית התגלתה תקלה ב"חנית".

ג  נציין כי זו לא הייתה התקלה המבצעית-טכנית היחידה ב"חנית"

. 42בשעה 20:24 נפגעה אח"י "חנית". ארבעה לוחמים נהרגו. הפגיעה נגרמה ממטח של שני טילי 802-C ששוגרו מחוף לבנון (מאזור אוזעיי). הטיל הראשון פגע בירכתי "חנית" וגרם למותם של הלוחמים ולנזק רב. הטיל השני חלף על פני "חנית" והטביע אוניית סוחר זרה, שנמצאה במרחק של 35 מייל מהחוף הלבנוני. לבסוף, הצליח צוות אח"י "חנית" לכבות את השריפה ולהביא את הספינה בכוחות עצמה לנמל אשדוד

. 43מנהיג חזבאללה, חסן נצראללה, דיווח על הפגיעה ב״חנית״ בזמן אמת בראיון בטלוויזיה. תגובת צה"ל הייתה מהוססת ולא מדויקת. הדבר העצים מאוד את משמעות הפגיעה מבחינה תודעתית.

44יום לאחר הפגיעה הורה מפקד חיל הים על הקמת צוות לתחקיר מבצעי, בראשות מפקד בה"ד חיל הים, אל"מ בדרגתו. לאחר יומיים הוחלט לעבות את הצוות בקציני מילואים.

. ניתוח משמעויות

אלוף ד"ר חיים נדל חבר בועדה

אלוף ד"ר חיים נדל חבר בועדה

45 מהממצאים עלה בבירור הקשר בין הטווח ממנו בוצע הסגר ובין הפגיעה. אם אח"י "חנית" הייתה מבצעת את משימתה במסגרת הסגר הימי בטווחים רחוקים, לא הייתה נפגעת. העובדה שכלי השיט של חיל הים פעלו בטווחים קצרים מהחוף, עד לאחר הפגיעה באח"י "חנית", העידה על הזלזול של החיל ביכולותיו של חזבאללה להציב איום מבצעי של ממש מול כלי השיט שלו. אולם גם כאן חברו לכישלון מספר סיבות, שפורטו בדו"ח המסווג.

לקחים

46 לא נתייחס כאן לכלל תפקודו של חיל הים במלחמה. ודאי בוצעו בצורה מוצלחת משימות רבות וחשובות, אותן לא בחנו במסגרת עבודתנו. נציין רק כי חיל הים הוא חיל ייעודי עם יכולות ותפקידים ייחודיים בצה"ל. חשוב לבחון מחדש, גם לאור לקחי המלחמה, את סוגי התרומה שהוא יכול לתרום ליכולות צה"ל במלחמה, לרבות בחשיבה של החיל והמטכ"ל על שילוב יכולותיו הייחודיות של חיל הים במלחמה. עם זאת, הפגיעה באח"י "חנית", כפי שנותחה כאן, מחייבת מספר מסקנות מערכתיות, בחזקת לקחים, ברמת חיל הים וצה"ל

. 47לדעתנו, ניתן היה למנוע את הפגיעה בסטי"ל "חנית" בפעולה על פי עקרונות מבצעיים מקובלים. הפגיעה, על הנזק הרב שהיה כרוך בה, הייתה תוצאה ישירה של שרשרת של כשלים, שהתנהלות מבצעית מקצועית סבירה הייתה יכולה וצריכה למנען. ראשיתן בהתייחסות המזלזלת ביכולותיו המבצעיות של חזבאללה. עליהן נוסיף ונציין את המעבר התודעתי הלקוי משגרה לחירום, מבט"ש למלחמה. נדגיש את השאננות, אם לא את הזלזול מול האיומים שיכול היה להציב האויב מול המערכות המבצעיות של חיל הים. נוסיף לכך את שגרת ההפעלה הקרובה של סטי"לים מול חוף אויב ואת התקלות הטכניות

בספינה, את חוסר המשמעת המבצעית, את הדיווחים הלקויים והחלקיים. נוסיף גם את העובדה שהפקודה בנושא המרחק מן החוף לא עודכנה למרות שחלפו למעלה משלוש שנים מהוצאתה, ובזירה חלו שינויים משמעותיים. כל אלה – מרכיבי מפתח שהיו צריכים להיות בשליטה הדוקה של המפקדים ברמות השונות – הביאו לפגיעה ב"חנית", למותם של ארבעה לוחמים ולנזק תודעתי חמור

48 לחיל הים יש שם של חיל מקצועי, בעל יכולות טכנולוגיות ומבצעיות גבוהות ביותר. קשה להבין איך קרתה שרשרת כה ארוכה של כשלים, שהציבו סימן שאלה גדול על רמתם המקצועית, על ההקפדה המבצעית של זוטרים ובכירים, ועל התרבות הארגונית של החיל כולו. כאמור, אנו סבורים כי חלק חשוב מן הבעיות שנחשפו כאן אצלו במפורש על כללי ההפעלה והבטיחות של החיל כולו

הערות

9  כאמור נושאים חשובים נוספים המופיעים בנוסח המסווג של הדו״ח אינם מופיעים בנוסח הגלוי.

10  צוות תחקיר מבצעי, אירוע אח"י חנית 14 ביולי 2006 ,גרסה 26 בספטמבר 2006 .גרסה זו הוגשה לנו בשני קלסרים שעסקו בנושא הפגיעה ב"חנית". לאחר מכן התקבלו אצלנו חמישה קלסרים נוספים באותו נושא. החומר הוגש בצורה בעייתית. אנחנו מעריכים את העובדה שנמסר לנו חומר כה רב וכה מלא, אולם צורת הגשתו הכבידה ביותר על הסתמכות עליו. בחרנו לכן להסתמך על החומרים המצומצמים אך המסודרים יותר.

11  לאחר הפסקת האש נמשך הסגר הימי במטרה למנוע חימוש חוזר של חזבאללה דרך הים. הסגר הוסר כאשר כוחות ימיים של הכוח הרב לאומי קיבלו על עצמם את המשימה.

12  מתוך אוגדן מס. 1 מתוך 2 של חומר שהועבר על ידי מפקדת חיל הים לוועדה.

13   המלחמה בחזבאללה, הרעיון המערכתי לזירת המערכה הצפונית, דצמבר 2006 ,עמ' 95.

14 הכנת חיל הים והפעלתו במערכה בלבנון 2006 -ניהול המערכה, עמ' 2.

15 הכנת חיל הים והפעלתו במערכה בלבנון 2006 ,עמ' 3.

16  אוגדן מס' 1 ,מתוך 2 חלק ד' תחקיר אירוע חנית בראשות תא"ל (מיל) ניר מאור, אירוע אח"י חנית, פתיחה.

שתף.

אודות המחבר

תגובה אחת

  1. רני הגבוה ב

    פרט נוסף לגודל המחדל…..היו חשדות להמצאות הסי 802 בידיי הצבא הסורי, טווח מרבי של הטיל סי 802 הלא משודרג הוא כ120 ק"מ ואף יותר…אבל המרחק מחופיי ביירות בקו אווירי לאיזור הגבול הדרומי של סוריה, הוא כ102-104 ק"מ…..ניתן לבדוק בגוגל earth.

    לכן מי המפקד המלומד אשר לא עדכן את פיקוד הסטי"ל שהם בטווח הטיל מחופי סוריה !!!!!!

    ראיתי בזמנו בשידור מסיבת עיתונאים בטלויזיה, לאחר אירוע הפגיעה,בכירים בחיל הים טענו שהיו חששות להמצאות הטיל בידיי סוריה ולא ביידי החיזזבאללה….אבל בושה לאינטליגנציה למי שלא מסוגל למדוד טווחים…..

    הכותב, לוחם ימי לשעבר בשייטת 3 עם עבר מבצעי נרחב.

השאר תגובה

כל הזכויות שמורות 2015-2024 © | תנאי שימוש | פרטיות