הרפורמה בספנות – תא"ל אריה רונה ורב חובל יגאל מאור

0

מאת תא"ל אריה רונה                                                       28 אפריל 2015

הרפורמה בספנות הישראלית

תא"ל מיל אריה רונה

תא"ל מיל אריה רונה

עם כניסתי לתפקיד הוברר שבחברות הספנות קיימת מגמה של רצון להעסיק ימאים זרים והדבר הביא ל קיטון במספר הימאים הישראליים.

המטרה הייתה: לשמור על תשתית ספנות ישראלית שתבטיח את האינטרסים של המדינה בזמן שלום ובעת מלחמה.

המצב הגיאואסטרטגי של המדינה מחייב קיום של תשתית אניות וימאים לצרכים אזרחיים ובטחוניים. עם כניסתי לתפקיד בשנת 1994, הוחל בטיפול ברפורמה שתקטין את העלות של ימאים ישראליים, מכיון שעולם הספנות היה מוצף בימאים זרים שעלותם הייתה נמוכה.

הדבר חייב הידברות בין הממשלה, חברות הספנות ואיגודי הימאים.

הגענו למסקנה כי רפורמה תחייב התרכזות במאמץ לשמר את הקצונה וויתור על הימאים הדירוגים. בהתאם לחוק שהעברנו חייבנו שרב החובל וחלק מהקצונה בכל אניה יהיו ישראליים ובתמורה ניתן מענק ממשלתי לחברות הספנות, בהתאם למספר הישראלים המועסקים וחודשי העסקתם.

הדבר איפשר את פיתוח המכון להכשרת קציני ים בעכו, המכשיר קצינים לצי הסוחר. המכון עבר חידוש. הוכנסו בו אמצעי הוראה חדישים ומערכת סימולטורים.

החל משנת 199 ניתנה סובסידיה ממשלתית שעודדה את חברות הספנות להעסיק עובדים ישראלים והחלה מסתמנת מגמה של עליה במספר הקצינים.

 

להלן מספר נתונים לפי שנתון סטטיסטי – ספנות ונמלים – שהפיק משרד התחבורה בשנת 2010.

סה"כ ימאים פעילים בצי הסוחר הישראלי 1755 מתוכם 449 ישראלים – 26%.

קצינים פעילים 663 מתוכם 367 ישראלים – 58%.

מספר הצוערים 82 מהם צוער זר אחד.

מספר הדרוגים  הפעילים 1060 מהם אחד ישראלי.

צים ברסלונה נמל הבית חיפה

צים ברסלונה
נמל הבית חיפה

הוחלט כי נוותר על הדרוגים הישראליים ובשעת חרום נמלא את השרות על ידי מילואי חיל הים.

באותן השנים הוחלט כי יש לשאוף לצי סוחר כ-30 אניות שבינהן יהיו אוניות מטען כללי, (להבדיל מאוניות מכולה) ולפחות שלוש מיכליות.

פעילותנו  התבססה על החלטת הממשלה מס-4797 שבה העבירה הממשלה 20 מיליון ₪ למשך 4 שנים לחברות הספנות. במקביל חלה חובה על איוש האוניות בקציני ים ישראליים בלבד (לא דרוגים). התניית הסיוע הממשלתי בהתייעלות קציני הים. והפחתת עלויות למעסיק במסגרת הסכם קיבוצי דור ב' בין איגוד קציני הים לחברות הספנות.

חברות הספנות נדרשו להפעיל אוניות הפוקדות את נמלי ישראל, בציוות של 7 קצינים ישראליים (קברניט +6) וללא דרוגים. באניות שאינן פוקדות את נמלי ישראל שלשה קצינים (קברניט +2).

כל האמור עוגן בחקיקה:

תיקון לתקנות הספנות – ימאים – ציוות אוניות בצוות ישראלי – תשס"ד, 2004.

תקנות מס הכנסה שונו – הועלה שיעור הפחת לאוניות ומכולות לשיעור של 20% לשנה.

שינוי שיטת המס – Tonnage Tax – שהקל את המיסוי על חברות הספנות ויעודד רכישת אוניות.

החלטת ממשלה מס 4922 שהתקבלה ב-22 ינואר 2009 הבטיחה את הסיוע עד שנת 2012.

אחרי קבלת החלטה זו סיימתי ומסרתי את תפקידי לר/ח יגאל מאור.

אריה רונה

הכותב תא"ל אריה רונה כיהן בתפקיד ראש מנהל\רשות הספנות והנמלים בשנים 1994 – 2009 א.ר.

31 אוקטובר 2015

ר/ח יגאל מאור ראש רספ"ן

רב חובל יגאל מאור

רב חובל יגאל מאור

השלמה

מעבר למספרים שאזכירם בסוף, התיקון לגבי החקיקה הוא שנושא  7+3 הוסדר בהוראת שעה ולא כתקנה  (הנסיון ב 2010 לתקנן נושא זה עלה על שרטון מול איגוד קציני הים ונמצא כיום במרכזה של עתירה בבג"צ).

מס תפוסה לא נחקק עדיין ומשרד האוצר (אביו המשפטי של החוק) לא מצליח להסכים עדיין בין אגפיו על נוסח מוסכם. בינתיים גם חוק זה זוכה לביקורת בסגנון של "חלוקת כסף ציבורי לטייקונים" ויש לי תחושה לא טובה בעניין עתידו.

נושא הדירוגים שאריה מזכיר זוכה כיום לעדנה חוזרת בלחץ איגוד קציני הים המבקש להחזירם באופן מלא לפחות לסקטור הספנות החופית וגם הנושא הזה לאור התנגדותי לחזרה לתקופה שטרום החלטת המדינה כפי שמתאר אותה אריה, זוכה לתשומת לב רבה לפחות מצד איגוד קציני הים.

לגבי המספרים:

בשנת 2009 היו 321 קציני ים ישראלים פעילים (שהפליגו לפחות חודש אחד בשנה המדוברת), 60 צוערים, 139 קצינים זרים  ו 632 דירוגים זרים. סה"כ 1152 ימאים פעילים

(קישורלשנתון:http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/StatisticalYearBook14.pdf)

מזכיר שמדובר במספר ימאים פעילים ולא תקניים באניות (שם המספר קטן יותר כי לא נספרים הימאים שבחופשה ברגע הספירה).

בדבר ההתייעלות, אני לא יודע אם להכניס את ביטול קציני הרדיו במסגרת כזו כי מדובר בצעד בינלאומי ולא ישראלי אבל מעבר לכך קשה לי להצביע על תיקון אחר.

לעדכון בלבד כדי שתהיו בתמונה:

הסובסידיה הממשלתית הוארכה מאז 2012 (כפי שהזכיר אריה ובהחלט נשמרת לו זכות המייסדים לנושא) כבר פעמיים וכרגע היא בתוקף עד 2017. חלו בה שינויים שנועדו למנוע מצב בו מספר קצינים קטן יקבל את מלוא הסכום (הצבתי Capping שלא היה קיים כלל לסכום המקסימלי לקצין לחודש ולסכום אותו יכולה לצבור אניה אחת לשנה).

בינתיים גם צים "קרסה" במה שנוגע לאניות ישראליות ולמרות מניית הזהב נמכרו כבר כמעט כל אניותיה ונותרו ממש בודדות בציוות ישראלי.

בעלי אניות ישראלים צצים לבקרים (עם אניה אחת או שתיים לכל היותר) אבל בד"כ בהיקף פעילות מצומצם ובקשות בלתי פוסקות לפטורים מצוות ישראלי – שלרוב נתקלות בסירוב שלנו – למרות שבעצם מ-2010 ובגלל התנגדויות שונות מצד מספר בעלי עניין בנושא (איגוד + חברות ספנות) לא חודשה הוראת השעה בעניין ה 7+3 שעליה סיפר אריה.

ר/ח יגאל מאור

הכותב ר/ח יגאל מאור  מכהן בתפקיד ראש רשות הספנות והנמלים משנת  2009 א.ר

שתף.

אודות המחבר

השאר תגובה

כל הזכויות שמורות 2015-2024 © | תנאי שימוש | פרטיות