ספינות שרבורג – רשימת מפליגים להשלמה

0

מורשת                                                                                                             19 ינואר 2014

הנדון: רשימת מפליגים במבצע נועה

בכוונת המסמך להציג את רשימות המפליגים במבצע למען ההיסטוריה. הרשימה רחוקה מלהיות מושלמת. חברים שהפליגו או יודעים על אחרים ושיבוצם נא לכתוב לנו.

אח"י סופה  24 איש – מפקדה סרן אריה רונה ועליה אל"מ הדר קמחי – מש"ט 3 מפקד המבצע.

סרן חיים גבע ק גנ"ק של המבצע, סגן אברהם נוה ק מכונה, רס"ר יהושע זרד אלחוטן  סרן עמירם רפאל ק משמרת גשר,  סגן אברהם נווה ק מכונה.

יוסף מליס ואלכס שיינין הצטרפו מא.מ. לאה לאחר התדלוק. הטבח התייבש ממחלת הים והועבר לא.מ. דן.

אח"י געש  מפקדה סרן גיל קרן,  וסא"ל עזרא קדם  (כריש)- סגן מפקד המבצע. 25 איש

סגן דוד הרפזי סגן, סגן ליאור מרגולין ק משמרת, סגן שלמה אשד קצין המכונה, סמל חיים רשף ק משמרת מכונה, רס"ל אבי ביתן ק משמרת מכונה. לאחר התדלוק מא.מ. לאה הצטרף ישראל כהנא.

אח"י חרב  מפקדה רס"ן חיים שקד, 24 איש

רס"ר נמרוד יגר האלחוטן וצבי ציזלינג הצולל הצטרפו לצוות מ א.מ. לאה לאחר התדלוק.

אח"י חנית מפקדה רס"ן גדי בן-זאב. 24 איש

סגן אפרים אשד ק משמרת גשר, סגו יגאל שפיר קצין המכונה, ליאור יוסף.

אח"י חץ , מפקדה סא"ל משה טבק. 22 איש כולל ד"ר דורי הרר הרופא,

סרן אילן שדה, סגן מוטי מיכאלי, סגן אלכס טל, קציני משמרת גשר. סא"ל אריה רינת קצין מכונה. לאחר התדלוק הראשון הצטרפו רס"ן יצחק דוידי סגן אלי קמה.

רס"ר גדעון אייל (אבלס) נגד מכונה סבל מכליות וטופל,

אנית תדלוק א.מ לאה  רב חובל אמנון תדמור  וצוות ימאי צי הסוחר. תדמור הגיע לקראת ההפלגה והחליף את ר\ח אברשה גרינברג אשר ביצע את אימוני התדלוק. מחיל הים צורפו  9 נספחים להפלגה: רס"ן יצחק דוידי ק קישור, סגן אלי קמה ק מכונה , רס"ר נמרוד יגר אלחוטן, ישראל אפסנאי, צבי ציזלינג צולל. יוסף מליס ואלכס שיינין ישראל כהנא.  אנשי חיל הים תוכננו להצטרף לספינות ולחזור איתם לארץ.

אנית הנוסעים א.מ. דן לתדלוק –  רב חובל  יוסף דרור וצוות ימאי צי הסוחר

מחיל הים 9 נספחים להפלגה: רס"ן אבנר קורא ק קישור, סרן צבי עירוני ק מכונה,  צוות חיל הים היה מתוכנן לחזור עם האניה.

אנית גיבוי א.מ. נתניה – רב חובל מאיר פרויס וצוות תקני ועליה רס"ן (מיל) רב חובל מיכה זנד כנציג חיל הים.

מצוות שלכת נשארו לאחר היציאה 5 אנשים בשרבורג:  סא"ל שמעון שביט, רס"ן מיכה, רס"ן חיים שחק, רס"ר טל, סמל שלום.

נשלחו מהארץ ושובצו  בספינות אך השיבוץ המדויק לא ידוע:

קצינים: סגן ירון,

סיפונאים: רב"ט כהן יוסף, רב"ט ליבני אבי, סמ"ר כהן יוסף, טר"ש אלון איתמר, טור בן ישי ישראל,

מנוענים: סמ"ר ארז שמואל, רב"ט נוי אמנון, רב"ט משה חיים, טור יעקב שמואל. טור דרור חיים, סמ"ר ברק נתן, סמ"ר גלעדי זאב, טור זהבי יעקב, רס"ר זהבי יעקב, רב"ט מזרחי אליהו, טור טל שמעון.

חשמלאים רס"ר שלכת יורם, טור דוד הדר

טכנאי מכ"מ:  סמל חזקיהו שמואל, טור דקר אהרון

טבחים: רב"ט לוי משה, רב"ט רן חיים, טור בן שבח ציון, טור כוכבי יהודה, טור זוהר חיים

אלחוטנים: סמ"ל ג'ריאל יהודה, טור דותן יוסף, סמל גרבי עמוס,

חובשים: רס"ר אורלי עמי, רב"ט מלכה אשר.

נשארו בשרבורג  לסגירת עניני "שלכת":  סא"ל שמעון שביט מהנדס אוניות, רס"ן חיים שחק קצין הלוגיסטיקה, רס"ן מיכה?[1]

אפסנאים רס"ר טל, סמ"ר שלום.

בקשת השלמה – מי שמכיר את שמות נוספים  או יודע לשבץ את הרשומים נא להודיענו.

בברכה                                       אלי רהב

[1]  רס"ן מיכאל הראל, למד באותה עת הנדסת אוניות בפאריס.  הכין עבודה על גוף הסטי"ל וביקר בשרבורג. למרות זאת לדעתו הכוונה איננה אליו.

שתף.

אודות המחבר

השאר תגובה

כל הזכויות שמורות 2015-2014 © | תנאי שימוש | פרטיות