הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר

חשיפת פרטים אישיים:

אתר משמר המורשת הימית עושה את המירב כדי להמנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר.

הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג' כלשהו , למעט:

  1. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע
  2. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.
  3. האתר יעמוד בפני איום שינקטו נגדו הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר

אבטחה

אתר משמר המורשת הימית משתמש ב"Cookies" על מנת לשפר ולפשט את ניסיונו של המשתמש. אתר משמר המורשת הימית רשאי

להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר, ליצירת הקשר איתך

(במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטים.

מידע אישי נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. אתר משמר המורשת הימית נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע

האמור והשימוש בו. עם זאת, אין האתר יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש

אסור במידע. האתר לא ישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

קישורים:

אתר משמר המורשת הימית מכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך, ברגע שאתה "מקליק" על אחד מהקישורים כאמור, אתה

"מקליק" על אתר אחר. אנו מבקשים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים מאחר והתחייבותם כאמור

עלולה להיות שונה משל אתר משמר המורשת הימית.

מערכת התגובות:

כדי להשתתף במערכת התגובות של אתר משמר המורשת הימית תידרש ליצור כינוי חברתי, שהוא השם בו יכירו אותך המשתתפים

האחרים במקומות ציבוריים אלה. הכינוי החברתי והמידע אותו תבחר להציג בדף המשתמש שלך זמינים וגלויים לשאר הגולשים. אתר

משמר המורשת הימית מזהיר מפני מסירת מידע אישי נוסף (כגון שמות וכתובות, מספרי טלפון, מספרי תעודות זהות ומספרי כרטיסי

אשראי) לאנשים זרים באינטרנט, מכיוון שהם עלולים להשתמש במידע זה לגרימת נזק או למטרות לא חוקיות.

קניין רוחני:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם וסימני המסחר באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי

מערכת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שייכים למנהלי אתר משמר

המורשת הימית בלבד, או לצדדים שלישיים כלשהם, שאישרו את השימוש באותם קבצים ו/או תוכנות למפעיל. אין להעתיק, להפיץ,

להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של המפעיל בכתב ומראש. זכויות היוצרים על התכנים

שנתרמו ע"י הגולשים שייכות לתורם התוכן.

יצירת קשר עם צוות אתר משמר המורשת הימית:

בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל צוות אתר משמר המורשת

הימית בעמוד "צרו קשר".

שימוש בדואר אלקטרוני:

מעת לעת אתר משמר המורשת הימית ישלח דואר אלקטרוני לגולשים הרשומים בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. גולש

שרשום באתר רשאי לפנות למנהל האתר בעמוד "צרו קשר" ולבקש לא לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. כל עוד לא ביקש להסיר את

כתובתו מרשימת הגולשים שמקבלים דואר מהאתר ימשיך הגולש לקבל דואר אלקטרוני מהאתר.

כל הזכויות שמורות 2015-2024 © | תנאי שימוש | פרטיות